×
homer

Grammar slides | Generelt | Ordklasser | Adverbier

Adverbier

Introduktion

Adverbier minder på mange måder om adjektiverne i den forstand, at det også er en ordklasse som bruges til at beskrive andre ordklasser. Adverbierne beskriver dog nogle andre ordklasser, nemlig verber, adjektiver og andre adverbier. Adverbierne kan dog også bruges til at beskrive hele sætninger.

Verber: She sang beautifully.
Adjektiver: She sang an extraordinary beautiful song.
Adverbier: She sang extremely well.
Hele sætninger: Fortunately, she did not lose her voice.

Eksempler på adverbier

“The thought came gently and stealthily … but just as my spirit came at length properly to feel and entertain it, the figures of the judges vanished, as if magically, from before me; the tall candles sank into nothingness; their flames went out utterly; the blackness of darkness supervened; all sensations appeared swallowed up in a mad rushing descent as of the soul into Hades.”

Excerpt from Edgar Allan Poe's "The Pit and the Pendulum" (1842)


Bemærk hvordan mange adverbier kan kendes på deres -ly endelse. Det er dog undtagelser, som eksempelvis well, very og never.