×
homer

Grammar slides | Generelt | Ordklasser | Numeralier

Numeralier

Introduktion

Numeralier omfatter mængdetallene som f.eks. one, two, three, men også ordenstallene first, second og third. Der er delte meninger om hvornår numeralierne skal anvendes skriftligt, men en tommelfinger regel er at skrive tallene op til ti som numeralier, altså one og ikke 1, mens de efterfølgende tal gerne må angives ved hjælp af tal.

Numeralierne er en lukket ordklasse, som ikke udvides med nyere tilføjelser.