×
homer

Grammar slides | Fejltyper | DO-omskrivning | Forklaring

Forklaring

Introduktion

Do-omskrivning handler helt simpelt om at man i nogle forskellige tilfælde har behov for at indsætte en udgave af verbet do i infinitiv, i en sætning, for at udtrykke det man gerne vil. Det drejer sig om:

Emfase: I have already told you. He does want to do it.

Spørgende hovedsætning:Does she eat meat?

Negation: No, she does not eat meat.

I første sætning ønsker man at lægge vægt på, at det allerede er blevet sagt. Derfor indsættes verbet do i sætningen for at skabe emfase, altså for at lægge tryk på dette faktum.

I sætning to, skal vi forestille os, at vi omskriver den bekræftende sætning: she eats meat til et spørgsmål. På dansk har vi typisk omvendt ordstilling, og det har de fleste spørgsmål på engelsk også. Det kan dog ikke altid lade sig gøre at vende ordstillingen, uden brug af to do og derfor indsættes verbet i sætningen.

Til sidst, forestiller vi os igen, at vi har behov for at omskrive den bekræftende sætning: she eats meat, men denne gang vil vi afvise antagelsen. Vi kan ikke nøjes med she not eats meat, og derfor indsættes igen do i sætningen. Altså, she does not eat meat. Bemærk i øvrigt her, hvordan kun do bliver til does for at sikre kongruens, mens det efterfølgende eat, ikke bøjes i 3. pers. ental. I sætninger med not skal do indgå, medmindre andre hjælpeverber gør placeringen af not mulig i sætningen.


Undtagelser

Sammensatte verballed

Man bruger ikke do-omskrivning i sætninger med sammensat verballed, hvilket gør at do-omskrivning ikke optræder i førnutid og førdatid.

Eksempel: He has seen the new Star Wars film.

Skulle denne sætning omskrives til et spørgsmål eller en negation ville man blot flytte subjektet (he) for at få omvendt ordstilling eller indsætte not for at skabe negationen.

Spørgsmål med ligefrem ordstilling

Man bruger heller ikke do-omskrivning i spørgende hovedsætninger med ligefrem ordstilling.

Eksempel: Who wants to live forever?