×
homer

Grammar slides | Fejltyper | Kongruens | Forklaring

Forklaring

Introduktion

Kongruens og kongruensfejl er muligvis de mest omtalte grammatiske fænomener i engelskfaget i gymnasieskolen, men til trods for det lettere komplicerede navn dækker betegnelsen sådan set over noget ret simpelt. Det hele handler om, at der skal være overensstemmelse mellem subjekt og verballed i en sætning. Denne overensstemmelse gør sig gældende i to forskellige tider:


Præsens: Susanne takes you down to her place near the river.
sentence sentence
Perfektum: Susanne has taken you down to her place by the river.
sentence sentence

Bemærk hvordan både takes og has slutter på et s. Det gør de fordi begge ord bøjes i 3. person singularis. For at kunne sikre kongruens mellem subjekt og verballed er det nemlig meget vigtigt at finde ud af om subjektet er 1., 2. eller 3. person, samt om det er singularis eller pluralis.


Tal Person Verbum
Singularis (1. person) I am
(2. person) You are
(3. person) He, she, it is
Pluralis (1. person) We are
(2. person) You are
(3. person) They are

Regel: Hvis subjektet er 3. pers. singularis så skal det efterfølgende verbum ende på et s (has, was, is) eller have tilføjet et -s (runs, talks, walks). Et subjekt i 3. pers. singularis, the boy i dette tilfælde, skal derfor eksempelvis efterfølges af følgende verber:

The boy 
uses impresses needs loves leaves calls works
  the girl.

Bemærk hvordan et ord som impress, der allerede ender på et s får koblet -es på som endelse.

Regel: Hvis subjektet derimod IKKE er 3. pers. singularis så ender det efterfølgende verbum typisk på et e (have, were, are), og der tilføjes således ingenting, som eksempelvis tydeliggøres i verber som (run, talk, walk). Et subjekt som ikke står i 3. pers. singularis, men i 3. pers. pluralis the boy and the girl i dette tilfælde, skal derfor eksempelvis efterfølges af følgende verber:

The boy and the girl 
hate corrupt embrace bore suit hug phone
 each other.


Singularis og pluralis

Det er som regel meget let at se, hvorvidt et ord er singularis eller pluralis. De fleste flertals ord ender nemlig på -s i pluralis, men der findes også en lang række ord som opfører sig mere forvirrende. Det drejer sig blandt andet om:

Singularis: News, diabetes, politics, physics, rabies

Pluralis: Police, people, feet, mice, women, teeth, geese


Andre regler

Indefinitte pronomener

De indefinitte pronomener everybody, everyone, everything, everywhere, anybody, anyone, anything, anywhere, somebody, someone, something og somewhere er også altid 3. pers. singularis, til trods for at det måske kan virke en smule selvmodsigende at ord som everyone er singularis.

De utællelige substantiver

De utællelige substantiver står også altid i 3. pers. singularis, og skal derfor også efterfølges af verber som enten får tilføjet et -s eller allerede ender på s. Ord som er utællelige på engelsk, men ikke på dansk, er blandt andre money, information, furniture, news, advice og evidence.

Modalverber

Modalverberne may, must, can, shall, will og ought to bøjes ikke i 3. person singularis, og der tilføjes altså ikke -s.