×
homer

Grammar slides | Generelt | Britisk- og amerikansk engelsk

Britisk- og amerikansk engelsk

“We have really everything in common with America nowadays except, of course, language.” - Oscar Wilde

Introduktion

Til trods for Oscar Wilde s humoristiske observation, er der selvfølgelig mange ligheder mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk. Der er dog også, af forskellige årsager, en række forskelle på de to sprog. En af forklaringen er, at amerikansk engelsk på sin vis er ældre end det britiske sprog, da eksempelvis påvirkningen fra fransk i 1700-tallet ikke har været så dominerende i USA, som den var i England. Et andet fun fact er, at flere af de stavemæssige forskelle i skriftsproget, var en form for amerikansk protest mod det britiske styre. En leksikograf ved navn Noah Webster sørgede for, at amerikansk engelsk blev mere direkte og at stumme bogstaver som eksempelvis u i colour blev droppet. Nedenfor finder du en yderligere oversigt over forskelle på britisk- og amerikansk engelsk.


Forskelle i stavemåder


or/our

Amerikansk: color, favorite, honor
Britisk: colour, favourite, honour

-ll/-l

Amerikansk: enrollment, fulfill, skillfull
Britisk: enrolment, fulfil, skilful

-og/-ogue

Amerikansk: analog, catalog, dialog
Britisk: analogue, catalogue, dialogue

-ense/-enze

Amerikansk: defense, license
Britisk: license, licence

-se/-ze

Amerikansk: analyze, criticize, memorize
Britisk: analyse, criticise, memorise

-er/-re

Amerikansk: center, meter, theater
Britisk: centre, metre, theatre

Other

Amerikansk: jewelry, draft, pajamas, program
Britisk: jewellery, draught, pyjamas, programme