×
homer

Grammar slides | Ordklasser | Substantiver

Substantiver

Introduktion

Substantiver er en ordklasse, som beskriver ting af substans, altså noget helt konkret vi kan tale om. Det kan f.eks. være mennesker og dyr, genstande eller begreber. Overordnet set inddeles substantiverne i to store undergrupper:

Appelativer som er ord der dækker over en fælles betegnelse for flere forskellige ting. Et eksempel kunnne være ordet dogs som dækker over verdens cirka 900 millioner hunde af forskellige størrelse, køn, art osv.

I modsætning til appelativerne står den anden undergruppe kaldet proprier. Proprierne dækker ikke over den generelle betegnelse som appelativerne, men derimod de unikke betegnelser for væsner, genstande eller begreber. En kontrast til eksemplet dogs kunne derfor være eksemplet Lassie som er navnet på Eric Kings heltemodige hund fra Lassie-filmene. Proprierne skrives desuden altid med stort, både på dansk og engelsk.


Eksempler på substantiver

“Every Ollivander wand has a core of a powerful magical substance, Mr Potter. We use unicorn hairs, phoenix tail feathers and the heartstrings of dragons. No two Ollivander wands are the same, just as no two unicorns, dragons or phoenixes are quite the same. And of course, you will never get such good results with another wizard’s wand.”

Excerpt from J.K Rowling's Harry Potter & The Philosopher Stone (1997)


Bøjning

Substantiverne bøjes i bestemt og ubestemt form. Den bestemte form skabes ved hjælp af artiklen the, mens den ubestemte form skabes af artiklerne a eller an afhængigt af det efterfølgende substantivs ordlyd.

Bestemt form: The house is my home.
Ubestemt form: A house is not the same as a home.

Udover at kunne bøjes i den bestemte og ubestemte form kan, langt de fleste, substantiver også bøjes i ental og flertal, samt i kasus, som eksempelvis genitiv.

Ental: One cat.
Flertal: Two cats.
Kasus (genitiv): The cat's tail.

Proprierne bøjes typisk ikke i tal, da det virker modstridende at tale om flere unikke ting, men de kan sagtens bøjes i kasus som f.eks. Lassie's i genitiv.

Udvikling

Både de engelske og de danske substantiver er det man kalder for åbne ordklasser, hvilket vil sige at de hele tiden udvides nye tilføjelser i takt med behovet for at italesætte nye begreber og fænomener. Det seneste årti har man blandt andet tilføjet nye ord som app, Brexit og selfie til den engelske (og danske) ordbog.