×
homer

Grammar slides | Generelt | Ordklasser | Adjektiver

Adjektiver

Introduktion

Adjektiver er en ordklasse, som bruges til at beskrive substantiver, proprier og pronomener."Her face was sad and lovely with bright things in it, bright eyes and a bright passionate mouth -- but there was an excitement in her voice that men who had cared for her found difficult to forget: a singing compulsion, a whispered “Listen”, a promise that she had done gay, exciting things just a while since and that there were gay, exciting things hovering in the next hour."

Excerpt from F. Scott Fitzgerald's "The Great Gatsby" (1925)


Bøjning af adjektiver

Adjektiverne bøjes ikke i tal og kasus, som substantiverne eller i tid som verberne, men derimod kan langt de fleste adjektiver gradbøjes. Som det ses i skemaet nedenunder er der tre overordnede grader, positiv, komparativ og superlativ, samt tre forskellige måder at bøje på.

Positiv Komparativ (-er/more) Superlativ (-est/most)
Young Younger Youngest
Beautiful More beautiful Most beautiful
Annoying More annoying Most annoying
Smart Smarter Smartest
Good Better Best
Bad Worse Worst

Regel: Ord som young, smart, happy og small bøjes med -er og -est. Hvorimod ord på tre stavelser eller mere, beautiful, annoying og important bøjes ved hjælp af more og most. De er altså bøjet regelmæssigt.

Nogle adjektiver gradbøjes ikke ved hjælp -er/-est eller more/most, men ændrer i stedet helt form undervejs. For eksempel bliver good til best og bad til worst. Denne, lidt mere omstændige, ændring gør at deres bøjning kaldes for uregelmæssig.

Adjektiver er ligesom substantiver og verber en åben ordklasse, som hele tiden udvides med nye tilføjelser. Af nyere tilføjelser kan nævnes ord som bigsie, chipmunky og translingual.


Undtagelser

Når et adjektiv ender på to stavelser er der i flere tilfælde undtagelser hvor more/most benyttes i stedet for -er og -est. Det drejer sig typisk om endelserne -er, -le, -ow, og -y, og således findes eksempler som clever, gentle, narrow og pretty.