×
homer

Grammar slides | Fejltyper | Relative pronomener | Forklaring

Forklaring

De relative pronomener er en lille ordklasse, bestående af kun fem ord who, which, that, whom og whose. Ordenes primære funktion er at referere tilbage til foregående sætningsled.


Personer: The man who would be king.
sentenceanalysis

I det overstående tilfælde bruges det relative pronomen who for at referere tilbage til subjektet the man i sætningen. Det relative pronomen who bruges i denne sætning, da det ord som refereres tilbage til er en person. Hvis der ikke var tale om en person men derimod en ting ville det relative pronomen which være brugt. I definerende sætninger bruger man that, ved genitiv bruges whose, og står det relative pronomen lige efter en præposition kan ordet whom bruges.

Ikke-personer/ting: The band did not play any of their hits, which was really disappointing.
sentenceanalysis

I den ovenstående sætning benyttes det relative pronomen which, da der refereres tilbage til en ikke-person/en ting. Sætninger der indledes med de relative pronomener who, which og whom er typisk hvad man kalder for parentetiske relativsætninger. Parentetiske relativsætninger tilfører som regel ekstra information til sætningen og kan derfor, i princippet, udelades.

Definerende sætninger: The girl that we met at the party, is in my class.
sentenceanalysis2

Sætninger som indledes med pronomenet that kaldes typisk for en definerende relativsætning. I ovenstående sætning ville modtageren ikke have en chance for at vide hvilken pige der var tale om, hvis ikke det blev defineret i sætningen that we met at the party, og derfor anvendes det relative pronomen that. I sætninger hvor that anvendes som relativt pronomen kan which også anvendes i stedet for that. That kan dog kun anvendes i stedet for which i definerende sætninger.

Genitiv: The TV series, whose cast includes Kit Harrington, won the award.
sentenceanalysis

Det relative pronomen whose bruges i genitiv for at udvise et tilhørsforhold. I dette tilfælde mellem TV-serien og dens besætning.

Whom (efter præposition): For whom the bell tolls.
sentenceanalysis

Whom er mere kompliceret end de øvrige relative pronomener, og den er faktisk så forvirrende, at englænderne selv er i tvivl om dens brug. Dette har medført at den er ved at uddø i det engelske sprog. Der er to regler for brugen af whom. I det ovenstående tilfælde anvendes whom, da den efterfølger en præposition, for. Regel nummer to er at whom kan anvendes i hvis ordet er objekt eller indirekte objekt i sætningen. F. eks:

Whom (ved objekt): The man whom I saw at the store, was very kind.
sentenceanalysis sentenceanalysis sentenceanalysis


Øvrige pronomener

Udover de relative pronomener findes der en lang liste af øvrige pronomener. De er i sjældnere grad forbundet med grammatiske fejl, men det kan stadig være meget nyttigt at have overblik over dem.

Personlige pronomener: I, me, us, you, one,he, she, it, we, they
Refleksive pronomener: myself, yourself, himself, herself, themselves
Possessive pronomener: His, hers, its, mine, yours
Interrogative pronomener: Who, what, how, when, why
Indefinitive pronomener: Somewhere, anywhere, everywhere
Demonstrative pronomener: This, that, these, those

Ovenstående er ikke en komplet liste over de forskellige pronomener, men skulle meget gerne give en god idé om hvilke ord der hører til de forskellige ordklasser. Vær desuden opmærksom på at enkelte ord, som eksempelvis his, her, that og who optræder i flere forskellige undergrupper, og det er derfor vigtigt at man er opmærksom på ordets funktion i sætningen.