×
homer

Grammar slides | Fejltyper | Konjunktiv

Konjunktiv

Introduktion

Konjunktiv er en betegnelse for en grammatik modus som typisk anvendes i mere formelt sprog og forskellige vendinger, og altså sjældent i det moderne engelske sprog.

Eksempel: Long live the King.

Denne form hedder præsens konjunktiv, og indeholder verbet i dets grundform. I eksempelvis juridiske tekster kan præsens konjunktiv også anvendes til at udtrykke en nødvendighed.


Præteritum konjunktiv

I visse sætninger anvendes konjunktiv til at opstille hypoteser, ønsker eller betingelser, også kaldet konditionalis. Disse sætninger indledes næsten udelukkende med if og her er det korrekt at anvende were i stedet for was uanset om subjektet er 3. pers. singularis eller ej.

Eksempel: If I were a boy.