×
homer

Grammar slides | Generelt | Tegnsætning

Tegnsætning

Introduktion

I ordet tegnsætning ligger selvfølgelig mere end blot placeringen af kommaer, dog er denne side, i første omgang, begrænset til kommateringen, da det typisk er det der volder problemer. På engelsk benyttes kommaer primært for indholdets skyld samt at skabe naturlige pauser i sproget, og derfor omtales den engelske kommatering også nogle gange som pausekommatering. Til trods for denne forholdsvis vage definition findes der nogle faste regler for hvornår man sætter, og ikke sætter, komma på engelsk.


Sæt altid komma:

Regel nr.1: Ved konjunktioner, som adskiller to forskellige sætninger.
Eksempel: I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I am miserable now.

Regel nr.2: Ved introducerende elementer (typisk adverbialled).
Eksempel: In addition to what was previously mentioned, I think it is wrong.

Regel nr.3: Ved indskudte sætninger.
Eksempel: The man over there, who by the way is looking rather tired, is John.

Regel nr.4: Ved opremsninger og lister.
Eksempel: I enjoy running, listening to music, dreaming and thinking.

Regel nr.5: Ved datoer, geografiske lokationer og beskrivelser.
Eksempel: June 15, 1977. Los Angeles, CA. Michael Jackson, singer.


Sæt aldrig komma:

Foran that (hverken som relativt pronomen eller konjunktion)


Hvis du er i tvivl om hvorvidt du skal bruge komma eller ej, og ingen af de ovenstående regler synes at give mening, så husk:


"IF IN DOUBT, LEAVE THEM OUT"