×
homer

Grammar slides | Fejltyper | Utællelige substantiver | Forklaring

Forklaring

Introduktion

Både på dansk og engelsk findes der substantiver, som ikke er lige sådan at tælle. Tænk f.eks. på ord som vand, sand eller mælk. Disse ord volder sjældent problemer hverken på dansk eller engelsk, da man typisk bare indsætter en form for måleenhed inden ordene. F.eks. to liter mælk eller tyve kilo sand. På engelsk findes der dog også nogle ord, som er endnu mere utællelige.


utælleligesubstantiver

Tællelige på dansk - utællelige på engelsk

De utællelige substantiver som oftest skaber problemer for os danskere er de ord som på dansk er tællelige, men som på engelsk er utællelige. Det drejser sig eksempelvis om money, advice, information, progress, news, furniture, business, evidence, luck og knowledge.

Eksempel: Hvor er pengene? De ligger på bordet.

Bemærk hvordan det på dansk er det helt okay at tale om pengene ved hjælp af det demonstrative pronomen de, som jo tydeligt angiver pluralis. En lignende sætninger på engelsk ville i stedet lyde:

Eksempel: Where is the money? It is on the table.

Her anvendes pronomenet it, da det ved utællelige substantiver ikke er tilladt at forbinde dem med ord der sætter dem i pluralis. Derfor må de ikke forbindes med numeralier, ubestemte artikler og demonstrative pronomener som angivers pluralis (they, these og those). Hvis det alligevel er nødvendigt at tælle de utællelige substantiver bruges vendinger som a piece of, any, some, little og much.


➔  Har du helt styr på reglerne? Så test dig selv her.